print

Voor wie is Geloven Nu?

We zouden bijna willen zeggen: voor iedereen die dit leest. Want dat je op de site van de KBS terecht bent gekomen, geeft al aan dat je belangstelling hebt voor geloofs- en levensvragen en dat je stil wilt staan bij bijbelverhalen. En dat is eigenlijk het eerste dat van belang is. Hoewel - je moet er ook over willen en durven praten met anderen - dat dan weer wel.

Zoekt en gij zult vinden?
Het is moeilijk om aan te geven 'wat' de deelnemers van Geloven Nu 'zoeken'. Sommigen zijn niet zozeer op zoek, maar verlangen gewoon naar een goed gesprek over hun geloof op zijn tijd. Anderen streven naar persoonlijke verdieping. Weer anderen willen de Bijbel een centrale plaats geven in hun leven en geven dat verlangen vorm via de gesprekken binnen Geloven Nu. Voor velen zijn de bijeenkomsten alleen al een verademing, omdat God gewoon genoemd mag worden, iets wat door veel gelovers gemist wordt in het dagelijks leven. Er zijn ook deelnemers die hun bijbelkennis wat willen verbreden. Kortom, de motivatie om mee te doen verschilt per persoon, maar iedereen is welkom. Jij dus ook. Wie je ook bent, wat je ook zoekt. (En wat je vindt, dat weet nog niemand.)

Leeftijdsopbouw en geloofsrichting
Het materiaal richt zich op deelnemers tussen 25 en 40 jaar, maar ook mensen van 50 jaar en ouder nemen deel aan Geloven Nu-groepen. Er is ook materiaal ontwikkeld voor jongeren. Geloven Nu is een katholiek initiatief en staat open voor mensen uit elke geloofsrichting.

Beeld: Martien van de Griendt, Bidden voor de maaltijd, HEMA-restaurant, 1996 (Geloven Nu, deel 4).

vorige pagina / volgende pagina