print

Het verloop van een bijeenkomst

De deelnemers van een groep komen op een afgesproken tijdstip en plaats bij elkaar. Het hangt van de groepsleden af hoe en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. Hierover maakt elke groep zelf afspraken:
• 's morgens, 's middags of 's avonds
• bij een groepslid thuis, al dan niet roulerend
• in een ruimte van de eigen parochie of gemeente

Na binnenkomst volgt uiteraard een begroeting in ontspannen sfeer, er is meestal koffie of thee. De bijeenkomst zelf begint met het voorlezen van de tekst die besproken zal worden. Als de tekst is voorgelezen, volgt een korte stilte, waarin je de tekst goed tot je door kunt laten dringen. Daarna is er ruimte voor eigen vragen en opmerkingen. Wat staat hier eigenlijk? Begrijp ik het, herken ik het wel of niet? Wat is ieders eerste reactie? Zo ontstaat meteen al een gesprek dat 'buiten' in de wereld vrij zeldzaam is.

Het boekje reikt daarna suggesties aan voor een verdere groepsbespreking. De vragen zijn zodanig opgesteld dat de verschillende hoofdmotieven van het verhaal besproken worden, als je ze allemaal doorloopt. De vragen zetten aan tot zelfreflectie; je wordt uitgenodigd na te denken over wat dit verhaal te betekenen heeft voor jouw leven van vandaag.

Bijvoorbeeld. Het overbekende verhaal van de barmhartige Samaritaan; denk eens na over jouw houding in gevallen waarin een ander hulp nodig heeft. Wat doe jij? En hoever ga je? Ben je bereid om zelfs een vijand te helpen - wat deze Samaritaan deed? Of help je alleen je eigen buurman? Door stil te staan bij dit soort vragen kan er een wereld voor je opengaan, al is het maar de wereld van je eigen innerlijk.

Naast de tekst en de vragen is er de achtergrondinformatie. Die is speciaal bij elk hoofdstuk geschreven en is toegespitst op de betreffende thematiek. De achtergrondinformatie is een combinatie van exegetische uitleg en historische duiding van de teksten. Voor meer details over de inhoud van de hoofdstukken, lees je hier verder. 

Vrijheid is belangrijk binnen de gesprekken. De vragen hoeven niet strikt gevolgd te worden en het staat elke groep vrij de achtergrondinformatie te gebruiken of niet. Belangrijker dan dat vragen en informatie helemaal doorgespit worden, is het dat er een mooi en vruchtbaar proces op gang komt. Toch blijkt in de praktijk dat de meeste groepen het boekje volgen - tot volle tevredenheid. 

Bij elk hoofdstuk zijn schitterende foto's afgedrukt, zorgvuldig gekozen bij de betreffende tekst. De bijeenkomst kan worden afgesloten met een beeldmeditatie. In stilte kijken de aanwezigen naar één van de afbeeldingen. De innerlijke ruimte die dan kan ontstaan en de onderlinge openheid, geven gelegenheid tot het hardop uitspreken van een kort gebed of een gedachte.

Beeld: Angus McBride, ' De beproeving van Jezus', in: Life of Christ, London, 1979 (Geloven Nu, deel 1)

vorige pagina / volgende pagina