print

Het effect van Geloven Nu

De sprakeloosheid voorbij
Deelnemers aan Geloven Nu zijn enthousiast over het feit dat ze in de groep over hun geloof kunnen praten. Op een zoekende manier wellicht, of juist vanuit een stevige overtuiging, maar hoe dan ook: praten. In een tijd waarin het geloof niet vanzelfsprekend is, voelt dat voor velen als een bevrijding. Veel mensen van nu, zeker katholieken, zijn het simpelweg niet gewend, praten over het geloof. Maar in de groep is het veilig. Na een soms aarzelende start gebeurt het wonder elke keer weer; als mensen een paar keer bij elkaar geweest zijn, durven ze steeds duidelijker onder woorden te brengen wat hen beweegt. De sprakeloosheid voorbij, eindelijk.

Onderlinge vertrouwdheid
Waar mensen in kleine kring bij elkaar komen en vertrouwelijke dingen met elkaar delen, ontstaat als vanzelf een onderlinge vertrouwdheid die heel kostbaar wordt. De sympathie voor elkaar groeit, de afstand naar de ander toe wordt steeds kleiner, omdat je elkaar toelaat in het gebied van het eigen innerlijk. Normaal gesproken geef je dat misschien niet zo gemakkelijk prijs, maar in een Geloven Nu-groep is er alle ruimte voor. De onderlinge band groeit sterk en snel. Als een Geloven Nu-groep eenmaal draait, bestaat hij jaren voort.  

Vertrouwdheid met God
Het lijkt hoog gegrepen; vertrouwdheid met God. Daarom is het een geruststellende gedachte dat we onderaan mogen beginnen: bij elkaar. Want de vertrouwdheid met medemensen is een eerste stap naar een werkelijke vertrouwdheid met de Eeuwige. Als wij ons afsluiten voor onze medemens, sluiten we ons af voor Hem. En omgekeerd is het net zo: als wij ons openen voor elkaar, openen wij ons naar Hem toe. Wij laten Hem toe in de mate waarin wij elkaar toelaten. Wie op deze manier kijkt naar de gesprekken van Geloven Nu-groepen, zal ze zien als een prachtig, eigentijds instrument op ieders weg naar God. 

Wervelwind
Geloven Nu
bestaat sinds 1993 en heel vaak zijn uit nieuwe groepen weer vólgende groepen ontstaan, bijna als vanzelf. Als een groep tot tevredenheid draait, komen er meestal aanmeldingen bij. Een logisch gevolg van het enthousiasme van de deelnemers. Een groep heeft idealiter zeven of acht deelnemers. Zodra er teveel mensen bijkomen, is het beter de groep te splitsen en met een nieuwe groep verder te gaan. Zoals gezegd gaat dit vaak vanzelf, maar bij actieve werving kan het nog sneller gaan.
Het is mooi om te zien dat het mogelijk is om door de gesprekken vrij een nieuwe, open ruimte in te stappen. Werving is soms nauwelijks nodig, omdat mensen die in de vrijheid staan, zelf al wervend genoeg zijn. Geloven Nu als wervelwind(je) van de heilige Geest.

vorige pagina / volgende pagina