Reliboek - Adveniat

Geloofsgesprek met Geloven NU | Rol van de eigen geloofsgemeenschap

Thuisfront
Een lokale geloofsgemeenschap (parochie of gemeente) kan besluiten om met Geloven Nu te beginnen. Vaak is het de pastor of dominee die het initiatief neemt, of een groep vrijwilligers. Het is mooi als het zo gaat, want op deze manier komt de Geloven Nu-groep stevig verankerd te staan in de lokale christelijke gemeenschap. De Geloven Nu-activiteiten krijgen daarmee een 'thuisfront'. Een plaats waar of van waaruit 'het' gebeurt.
Vaak komen de groepen bij elkaar in ruimtes 'van de kerk', wat natuurlijk kan variëren van vergaderzaal tot keuken. Het spreekt vanzelf dat een kerkbestuur dat besluit om met Geloven Nu te beginnen, de deuren ook letterlijk openzet voor mensen die willen meedoen. De gesprekken verlopen verder volkomen vrij en de parochie/gemeente als zodanig heeft inhoudelijk geen bemoeienis met de bijeenkomsten van de groepen. Wel kan een pastor of dominee gespreksleider zijn van een groep.

Werving
De werving door geloofsgemeenschappen verloopt anders dan wanneer iemand op eigen initiatief met een groep begint. Werving die namens de geloofsgemeenschap gedaan wordt, dus 'vanuit de kerk', zal anders van toon zijn, anoniemer wellicht, maar daarom niet minder effectief.

Denk bij het zoeken naar kandidaten voor Geloven Nu-groepen aan:
• deelnemers aan huwelijksvoorbereiding
• ouders van dopelingen
• ouders van communicanten
• ouders van vormelingen
• vrijwilligers
Niet zelden zijn stellen die zich gezamenlijk op hun huwelijk voorbereid hebben, samen verder gegaan als Geloven Nu-groep. Goede voorlichting over Geloven Nu, bijvoorbeeld tijdens de slotavond, kan zomaar een hele groep opleveren.  

Persoonlijke informatie
Als er in een parochie/gemeente of bij enkele mensen het plan ontstaat om met een groep te beginnen, zijn onderstaande personen graag bereid tot overleg en informatie. Ze zijn bereid om op bezoek te komen bij mogelijke voorbesprekingen en zijn desgewenst graag aanwezig bij een bijeenkomst van parochiebestuur, cura, dekenaal bestuur of een beginnende groep. 

Nederland
Harry van de Kamp: t 06 29 03 76 81; e harkamp@planet.nl 

België
Luc Devisscher, Mechelen: t 015 29 84 15; e info@adveniat.nl

Voor overige vragen
Jeanine van Poppel, Baarn: t 088-2383600; e info@adveniat.nl

Beeld: Bernard Heisig, Neues vom Turmbau, schilderij, 1977 (Geloven Nu, deel 2)

vorige pagina / volgende pagina