print

De gespreksleider

Elke Geloven Nu-groep heeft een gespreksleider nodig. Als er een pastor, predikant of catecheet beschikbaar is om de groep te leiden, wordt dit vaak op prijs gesteld. Tijdens de gesprekken kunnen vragen boven komen drijven waar niemand een antwoord op heeft. Het is niet gezegd dat theologisch geschoolden wél op alle vragen een antwoord hebben, maar toch is het vaak prettig dat er iemand aanwezig is met een theologische achtergrond. Sommige groepen vinden de aanwezigheid van een geschoolde gespreksleider een voorwaarde.

De gespreksleider kan ook heel goed een deelnemer van de groep zijn. De teksten van Geloven Nu zijn zo geschreven dat iedereen ermee aan de slag kan. Als er tijdens een bijeenkomst vragen zijn waarop geen antwoord te vinden is, dan nog blijft er genoeg te bespreken over. Dán maar even over op een ander onderwerp. Als er vragen boven komen waarop een antwoord echt noodzakelijk is, kan men na afloop alsnog een deskundige bellen of mailen.

Of de groep nu geleid wordt door een geschoolde en/of gewijde voorganger of door een leek - het maakt wel verschil, maar in wezen maakt het niet uit. Het is vooral van belang dat de gespreksleider iemand is die bereid is naar anderen te luisteren (in plaats van naar zichzelf) en die enig natuurlijk gezag heeft, zonder een betweter te zijn.

Enkele praktische wenken voor een gespreksleider vind je hier. 

vorige pagina / volgende pagina