print

Ontstaan en groei van Geloven Nu

Geloven Nu is in 1993 ontstaan in Deventer. Pastoraal werker Peter Dullaert begon een gespreksgroep met jongvolwassenen. Samen maakten ze een lijst met onderwerpen waarover ze wel zouden willen verder praten. Al gauw werd duidelijk dat die lijst een keer 'op' zou zijn, dat er meer nodig was om in gesprek te blijven.
Peter Dullaert vroeg medewerking van Jan van Spaendonck († 2004). Samen durfden ze het aan om evangelieverhalen tot het uitgangspunt te maken van de gesprekken. In tegenstelling tot de lijst met onderwerpen, bleef de Bijbel een onuitputtelijke bron van verhalen en thema's. 

De aanpak sloeg aan en bleek zelfs, vrij onverwacht, in een behoefte te voorzien. Al gauw vormde zich een tweede groep, en een derde. En zo voltrok zich wat later wel eens 'het wonder van Deventer' genoemd is. Het aantal groepen is sinds die tijd blijven groeien en inmiddels zijn er ruim honderd groepen actief in Nederland en Vlaanderen.  

De vlucht die Geloven Nu genomen heeft, is mede te danken aan de ondersteuning vanuit het aartsbisdom Utrecht. Ook in de bisdommen Rotterdam en Roermond wordt veel met Geloven Nu gewerkt. Het bisdom Groningen-Leeuwarden introduceert Geloven Nu in het najaar van 2009. Vanaf 2002 heeft de Katholieke Bijbelstichting (KBS) de productie, distributie en promotie van het materiaal op zich genomen. In 2011 heeft Adveniat deze uitgeefrol overgenomen.

Beeld: Caravaggio, De ongelovige Tomas, schilderij, ca. 1600 (Geloven Nu, deel 2).

vorige pagina / volgende pagina