print

Oktober | Zojuist verschenen: Uitgedut!

Geloof volgens Anton de Wit ‘meer liefdesaffaire dan koude theorie’

In dit boek laat Anton de Wit (1979) de wekker rinkelen naast het hoofd van een ingedut christendom. Hij pleit voor een wakker ingaan op het appèl van paus Franciscus, die christenen oproept om zelf eropuit te gaan. De Wit ziet om zich heen dat we geneigd zijn naar de wolken te staren, of van politici en bisschoppen te verwachten dat ze de problemen wegnemen. Word wakker, kom zelf in beweging, betoogt De Wit, op zijn originele en lichtvoetige wijze. 

Zo gaat hij op zoek naar de narrige kwaliteiten van de kerk, de slagkracht van paus Franciscus, de originaliteit van de christelijke beginselen en de mystiek van het alledaagse. Op zoek - in het spoor van G.K. Chesterton - naar een religie die meer warme liefdesaffaire is dan koude theorie.

God als grootmoeder, de paus als hofnar, Franciscus van Assisi als drop-out, de koster en de verwarde man. Het zijn zomaar enkele figuren uit dit boek, waarin Anton de Wit kijkt naar de samenleving die we samen gestalte geven. Waarin het christendom zoveel te bieden heeft. De Wit daagt de lezer uit. Daarbij is hij niet uit op een herboren geloof vol piekervaringen. De genade speelt zich wat hem betreft in het verborgene af, in een nuchter, daadkrachtig, vriendelijk geloof.

Anton de Wit (1979) is journalist en publicist. Voor diverse tijdschriften en kranten schrijft hij over levensbeschouwelijke en filosofische onderwerpen. Eerder verschenen van zijn hand de boeken ‘Het mysterie. De echte weg naar wijsheid en geluk’, ‘Een kleine theologie van de gewone dingen’ en ‘Van klokken en klepels. Een katholiek antwoord op kerkelijke controverses’. Hij is regelmatig te zien op televisie en is sinds 2017 hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad.

Paperback, met flappen 12 x 18 cm
144 pagina’s zwart-wit
€ 18,95
ISBN 978 94 9209 322 6
Verkrijgbaar in de boekhandel of via www.adveniat.nl Onze b
oeken kunt u aanschaffen via de webwinkel van Adveniat op www.adveniat.nl Kent u anderen die deze informatie willen ontvangen? stuurt u deze nieuwsbrief dan door! Kreeg u dit bericht doorgestuurd? U kunt zich hier aanmelden voor de volgende afleveringen! Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. © 2017, Adveniat.