print

Juni | Voor parochies en spirituele centra, ideaal geschenk voor kerkelijke vrijwilligers

      

INSPIRATIEBOEKJE BIDDEN VOOR IEDEREEN
Bidden is beminnen en bemind worden, schrijft zuster Katharina Michiels van Abdij van Brecht. Bidden is relatie treden, je hart openen en voelen dat je leeft. Je bent al aan het bidden zodra je met je hart en je geest je tot God richt. Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht, zegt het anders: ‘Bidden is geen vlucht voor de werkelijkheid maar juist een kans om heel je leven bij God te brengen’.

OVER GOD EN JOUW LEVEN
Bidden gaat over God en jouw leven. Daarom staat bidden centraal in een nieuwe brochure van Adveniat in de bekende reeks inspiratieboekjes. Met citaten van paus Franciscus uit de jongste Exhortatie Gaudete en Exsultate, met mooie gedachten van Henri Nouwen over bidden en met aandacht voor bidden in tal van situaties (op het werk, thuis, op bedevaart, in de natuur, aan het ziekbed). Dit fraai uitgegeven inspiratieboekje geeft ook nadere duiding aan de meest bekende gebeden: Onze Vader, Wees Gegroet, Jezusgebed, Getijdengebed, Rozenkransgebed. En er wordt uitgelegd hoe je zonder agenda en in alle rust kunt bidden.

PROMINENTEN UIT NEDERLAND EN VLAANDEREN
Natuurlijk staan er ook tal van mooie gebeden in dit inspiratieboekje. Daaraan werkten tal van prominenten uit Nederland en Vlaanderen mee: abten en abdissen, priesters, geestelijk verzorgers, spirituele professionals uit de wereld van vorming en toerusting. Het boekje is tot stand gekomen als een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. De uitgeverijen Adveniat en Halewijn geven samen dit inspiratieboekje uit, zoals ze ook samen de Gebedskalender voor 2019 uitgeven.

SPECIALE AANBIEDING 100 STUKS VOOR € 130,-
Het inspiratieboekje ‘Bidden voor iedereen’ is zeer geschikt voor parochies en spirituele centra. Het is een ideaal geschenk om al die kerkelijke vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de lokale geloofsgemeenschap. Het boekje kost € 5.95 per stuk. Maar bij een bestelling van 100 stukjes is de speciale aanbieding € 130,-


Onze b
oeken kunt u aanschaffen via de webwinkel van Adveniat op www.adveniat.nl  © 2018, Adveniat.