print

September | Boekennieuws RK-uitgeverij Adveniat

14 september verschijnt het gloednieuwe boek van Henri Nouwen met nieuwe teksten!
Nieuwe nog niet eerder gepubliceerde preken van Henri Nouwen. Hij raakte met zijn preken bij 'Hour of Power' vele mensen in hun hart. Hij toonde zijn kwetsbaarheid en liet daarmee zien hoe hij ook persoonlijk leefde van de genade en barmhartigheid van God. Deze bemoedigende woorden waren en zijn een troost voor velen.

Een boek met nieuwe, onvergetelijke preken van de wereldwijd bekende auteur van 'Eindelijk thuis' Verwacht in september: reserveer nu! (cadeautip!)

  € 9,95

Anselm Grün en Leo Fijen vinden elkaar in de opdracht van de lokale kerk om gastvrij en uitnodigend te zijn.
Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? De wereldberoemde monnik Anselm Grün en de bekende televisie-maker Leo Fijen schrijven elkaar vijftien brieven. Over gastvrijheid voor vluchtelingen, over rituelen bij het laatste afscheid, over bidden met de mensen uit je stad en je dorp, over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Nergens worden de verhalen abstract, steeds worden zijn concrete voorbeelden uit het leven van parochie en gemeente het uitgangspunt van hun briefwisseling.

€ 19,95

   

Verheugt u en juicht’ is de titel en het begin van de apostolische exhortatie van paus Franciscus waarin hij oproept tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Hoe kun je heilig zijn in het leven van elke dag? Dit boek bevat tevens verder enkele documenten die raken aan het thema heiligheid, waaronder Placuit Deo, 'Het heeft God behaagd', een brief van de congregatie voor de geloofsleer over het christelijke heil. Extra: losse inleg 'Gedragscode pastoraat'.

NIEUW! De goedgekeurde Nederlandse vertaling
EXTRA: Gedragscode Pastoraat

€ 15,00

€ 19,95

Op 8 september presenteert Adveniat het persoonlijke verhaal van Thomas Quartier onder de prikkelende titel 'Heilige woede'
Al sinds zijn jeugd is Thomas Quartier gefascineerd door
revolutie en door Bob Dylan. Dan besluit hij in te treden
in een klooster. Een onmogelijke combinatie? Niet voor
Quartier. Voor hem is het kloosterleven niet gedateerd,
maar een levensvorm die iedereen wakker kan schudden.
De uitdaging aan zichzelf en de buitenwereld van een leven
binnen en buiten de kloostermuren is wat deze grensganger
drijft. Leven als monnik betekent een radicale keuze:
een spiegel voor iedereen.

 

De nieuwe Klooster! nr 4. Eeuwig verschijnt in Oktober
Hoe gaan religieuzen om met eeuwigheid, in hun psalmen, in hun afscheid van zusters en broeders en in hun rituelen? Met verhalen van eeuwelingen, eeuwige pelgrimswegen en zoekers die als een monnik willen leven.

Bestel hem nu hier of WORD ABONNEE en ontvang elk kwartaal een nieuwe editie voor slechts € 35,-! (4 edities)

los exemplaar € 9,95

Nog meer klooster-inspiratie:kloostermagazine.nl
   

Gesprekken met paus Franciscus
Antonio Spadaro, jezuïet en directeur van het Italiaanse tijdschrift La Civiltà Cattolica, brengt in dit boek acht lange gesprekken met paus Francisucs samen, waarvan een aantal niet eerder gepubliceerd werden: twee uitgebreide interviews die hij zelf van de paus afnam in 2013 en 2016 en een aantal gesprekken met hogere oversten van de religieuze ordes en met confraters jezuïeten.

€ 25,95

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw gebedenboekje na het verlies van dierbaren
Bidden op de moeilijkste momenten van je leven, woorden vinden als er eigenlijk geen woorden zijn. Als je aan het graf van je naaste staat, als je wilt bidden na het verlies van je dierbaren, als je anderen wilt troosten. Dat kan met dit gebedenboek. Een bijzondere troost als er geen troost mogelijk lijkt.

€ 5,-

 

€ 15,-


Onze b
oeken kunt u aanschaffen via de webwinkel van Adveniat op www.adveniat.nl  © 2018, Adveniat.