print

DRIE ACTUELE PUBLICATIES VOOR VASTENTIJD

 

PATER FRANS, VIJF JAAR LATER

Pater Frans, vijf jaar later, is een meditatieboekje voor de tijd naar Pasen. Zondag 7 april is het vijf jaar geleden dat de jezuïet Frans van der Lugt in Homs werd vermoord. In samenwerking met de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland is er nu een boekje over pater Frans van der Lugt: met zijn eigen teksten in de dagen voor zijn gewelddadige dood, met woorden om te mediteren in de Goede Week, met zijn levensloop en met vragen over het lijden die voor iedereen van betekenis zijn. Daarmee is dit boekje – dat uit 60 pagina’s bestaat en is geschreven door pater Jan Stuyt – bij uitstek geschikt voor de dagen naar Pasen toe: voor iedere parochie, voor iedere vrijwilliger in de lokale geloofsgemeenschap. De boekjes kosten slechts € 2,- per stuk en zijn ook zeer geschikt om aan het begin van de Goede Week uit te delen aan kerkgangers.

€ 2,- (alleen verkrijgbaar via onze webwinkel: www.adveniat.nl)

   

SUCCESVERHALEN IN DE KERK

Leo Fijen komt in de vastentijd met een boekje van 140 pagina’s die het verhaal vertellen van 30 succesverhalen in de kerk: katholiek en protestants, Nederland en Vlaanderen. En elk verhaal eindigt met concrete aandachtspunten die iedere kerk kan toepassen. Een handzaam boekje zonder veel theorie en met heel veel inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Als een nieuw oproep bij alle geluiden over krimp om te blijven geloven in de toekomst van de lokale geloofsgemeenschap. Het boekje kost € 14.90

€ 14,50

 

PAUS FRANCISCUS, EEN BEWOGEN EN CHAOTISCH JAAR

Wie paus Franciscus wil begrijpen, moet dit boek lezen. Met bijdragen van pauskenners, theologen, journalisten en religieuzen over de verschillende aspecten over zijn pontificaat en over het moeilijkste jaar tot nu toe. Paul van Geest maakt de vergelijking met de Nederlandse paus Adrianus VI, Erik Borgman blijft de paus loven omdat hij gelovig denken tot een avontuur maakt, Hendro Munsterman en Rik Torfs schrijven over het hoofdpijndossier van deze paus: seksueel misbruik. Een boek met grote actualiteit en boeiende en verrassende reflecties daarop.
Paus Franciscus, een bewogen en chaotisch jaar, telt 185 pagina’s en kost € 19.95

€ 19,95


Onze b
oeken kunt u aanschaffen via de webwinkel van Adveniat op www.adveniat.nl  © 2019, Adveniat.