print

Ervaringen van deelnemers

'Bij Geloven Nu heeft ieder zijn eigen inbreng, waarbij je ook je eigen mening onder kritiek kunt en moet stellen. Zo leren we van en aan elkaar, al blijven er altijd vragen open. We blijven tenslotte altijd leerling.' 

'Ik ben me er bewust van geworden hoe ik - vanuit mijn eerste levensjaren thuis en later in school-, werk- en leefsituaties - verworteld en vergroeid ben met de levensvisie en de levenswijze die in de Bijbel verwoord is. Er is mij een spiegel voorgehouden, troost geboden en op andere momenten richting. Ik voel me gedragen en heb uiteindelijk een diepgevoeld vertrouwen dat geloof "bergen doet verzetten".' 

'Na twee keer aan een bijeenkomst deelgenomen te hebben, dacht ik: dit is niet wat ik ervan verwacht had; ik had meer bijbelkennis verwacht… Maar, naar gelang de cursus vorderde, kreeg ik aardigheid in het zelf zoeken naar zin en betekenis in de teksten. Nu zeg ik: ik krijg er honger van, het smaakt naar meer!' 

'Ik werd in die tijd, waarin de bijeenkomsten handelden over de Barmhartige Samaritaan, wel heel indringend geconfronteerd met een mevrouw, voor wie "nergens plaats was" en met het gegeven hoe lastig, zo niet onmogelijk, het is om in het hulpverlenerswereldje betrokkenheid en daadkracht als van de Barmhartige Samaritaan te vinden, en… met waar ook ik, ondanks de schrijnende situatie, mijn eigen grenzen leg.' 

'Bij Geloven Nu wordt niet van bovenaf gezegd wat wij moeten vinden van de aangeboden bijbelteksten. Wij kunnen zelf aan het woord komen. En gepraat wordt er! Iedereen blijkt veel bijzondere gedachten en ervaringen bij de teksten te hebben. Het luisteren naar elkaar is daarbij een belangrijk bestanddeel. De gedachte dat er een diepere laag in de bijbeltekst zit, spreekt mij het meeste aan. Het maakt oude teksten nieuw. Als op brede basis in de parochie zulke groepen functioneren, houdt je een parochiegemeenschap levend, ook zonder vaste pastor. Meedoen dus!' 

'In één woord: prachtig!'

Foto's: Oscar Romero en twee kinderen / AFP; Romero herdacht / Reuters (Geloven Nu, deel 1).

vorige pagina / volgende pagina