print

Evaluatieformulier voor een Geloven Nu-groep aan het eind van het seizoen

1       Hoe vond je het
          a)  om op deze manier met elkaar over geloven te spreken?
          b)  om op deze manier met elkaar bijbelteksten te lezen en te bespreken?
          c)  om op deze manier met elkaar te bidden?

2       Hoe heb je de groepsgesprekken ervaren?
          a)  Wat ging er goed in de groep?
          b)  Wat kan er verbeterd worden?
          c)  Wat vond je goed aan de leiding?
          d)  Wat kan er verbeterd worden aan de leiding?

3       Hoe vond je het aangeboden materiaal?
          a)  Welk(e) bijbelverhaal / bijeenkomst sprak je het meeste aan? Leg uit.
          b)  Welk(e) bijbelverhaal / bijeenkomst sprak je het minste aan? Leg uit.
          c)  Wat vond je van de vragen?
          d)  Hoe waardeer je de achtergrondinformatie?
          e)  Hoe ging de voorbereiding thuis?
          f)   Wat heb je gemist (inhoud / onderwerp / uitleg)?

4       Hebben de bijeenkomsten je verrijkt, geïnspireerd en/of op nieuwe gedachten
         gebracht? Geef concrete voorbeelden. 

5       Wil je verder gaan met Geloven Nu in deze groep?

Desgewenst kunt u uw bevindingen mailen aan Harry van de Kamp van de
Stuurgroep Geloven Nu: harkamp@planet.nl

vorige pagina