print

Welkom bij Stichting Adveniat

Stichting Adveniat werd opgericht op 5 juni 2012 en heeft volgens haar statuten als doel het bevorderen van de verschijning van verantwoorde en eigentijdse katholieke uitgaven op het gebied van de geloofseducatie. Hierbij valt zowel te denken aan boeken, magazines en folders als aan multimediale projecten waarin gebruik wordt gemaakt van websites, films, etcetera. De uitgaven zijn in eerste instantie bedoeld om de inspanningen op het gebied van de geloofseducatie van bisdommen en parochies, van orden en congregaties en van opvoeders in school en gezin te ondersteunen. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken in overleg met Adveniat Geloofseducatie B.V., het bestuur heeft het recht om ook met andere uitgeverijen en producenten de doelstellingen te verwezenlijken.

Stichting Adveniat verkreeg een ANBI status met de volgende gegevens:
Naam: Stichting Adveniat,
Fiscaal nummer: 8517.23.172, Adres: Amalialaan 126-G, 3743 KJ Baarn, Tel: 088-2383603, Bestuurssamenstelling: voorzitter: Dhr. D. Oeyen, secretaris: Mevr. M. Walrave, penningmeester: Mr E. Duijsens en zaakwaarnemer: Dhr. L. Fijen.
Het banknummer van de Stichting Adveniat is NL83 TRIO 0254755755 (Attentie: niet voor webwinkel-betalingen)

Beloningsbeleid: klik hier,
Doelstelling: klik hier
Meerjarenplan: klik hier
Jaarverslag 2014: klik hier
Jaarverslag 2015
: klik hier
Jaarverslag 2016: klik hier
Jaarverslag 2017: klik hier
Jaarverslag 2018: klik hier
Jaarverslag 2019: klik hier