e-book Paus Franciscus, Het eerste jaar

Revolutie van tederheid

  € 15,99  Bestel   Bestel bij Bookspot.nl

In dit boek volgt Monic Slingerland de paus van maand tot maand in het eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fascinerend beeld van de woorden en daden waarmee Paus Franciscus de wereld vanaf dag één verbaasde. Een kritische en verrassende samenvatting door een rasschrijfster Monic Slingerland (journaliste dagblad Trouw)

Recensies:
katholiek.nl 25 april 2014: 'Revolutie van de tederheid: het beste pausboek tot nu toe'

Katholiek Nieuwsblad 14 maart 2014: 'Monic Slingerland heeft een aantrekkelijk overzicht van Franciscus' pontificaat geschreven, in de vorm van een collage van teksten, een kroniek en delen uit interviews, waarbij haar eigen tekst het bindmiddel is.'

NBD Biblion 14 mei 2014: 'Een boek dat bij veel christenen tot de verbeelding zal spreken en daarom een ruime verspreiding verdient. '

Vieren nr. 2, 2014: 'Een interessant boek dat ook met vragen durft te einidigen.'