De Pius Almanak is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een uitgebreid gegevensbestand van organisaties en instellingen in de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie. Wie een abonnement neemt op de Pius krijgt 20% korting en betaalt geen € 82,00 maar € 65,60 voor de almanak en de online database! De abonnee ontvangt jaarlijks de nieuwe adressen van de katholieke professionals en instellingen in boekvorm én permanente toegang tot de online database piusalmanak.nl.

Blijf elkaar opzoeken!

Abonneer u nu op Pius almanak en ontvang 20% korting. Stuur een e-mail naar piusabonnement@adveniat.nl

Abonnementen worden zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggingen dienen twee maanden voor het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te geschieden.

Pius 2017 cover def

Pius Almanak 2017 (los boek)

Jaargang 129, De Pius Almanak geeft een beeld van katholiek Nederland in alle facetten. De Pius almanak is een handig naslagwerk voor allen die een persoon of instelling binnen de Rooms-Katholieke kerkprovincie zoeken. De Pius Almanak is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een uitgebreid gegevensbestand van organisaties en instellingen van de Nederlandse katholieke kerkprovincie.

€ 82.00

Pius front 2018 proef 2

Pius almanak 2018 (los boek)

Een up-to-date compleet katholiek adressenboek met Kaski-cijfers en interessante artikelen. Onmisbaar voor iedereen die actief is in en rond de katholieke kerk, maar ook van toegevoegde waarde voor bibliotheken, seculiere gemeentes, provinciale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen, fondsenwervers en organisaties met een journalistiek en communicatief karakter. Abonnees ontvangen 20% korting en toegang tot de online database. Stuur een email naar: piusabonnement@adveniat.nl

€ 82.00