print

Nieuw lid van Pauselijke Academie voor Theologie Prof. dr. Paul van Geest houdt Pius-lezing

    

Over de rol van de kerk in de huidige coronacrisis

Nieuw lid van Pauselijke Academie voor Theologie Prof. dr. Paul van Geest houdt Pius-lezing

Prof. dr. Paul van Geest houdt vrijdag 4 december om 15.30 uur de jaarlijkse Pius-lezing. Als nieuw lid van de Pauselijke Academie voor Theologie laat hij zijn licht schijnen over de rol van de kerk in de huidige coronacrisis. Dat doet hij bij gelegenheid van de presentatie van de nieuwe Pius Almanak, het Jaarboek voor en van Katholiek Nederland in 2021. Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University, hoogleraar Economie en Theologisch Denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder gasthoogleraar aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Katholieke universiteit Leuven.

KERK EN NODEN VAN DE SAMENLEVING
Deze lezing sluit aan bij de actuele invalshoek van de Pius Almanak. Het jaarboek van Katholiek Nederland wil – naast de actualisering van adressen, functies en personen - in deze coronacrisis vooral belichten hoe de kerk – van jongeren tot parochies, van bisdommen tot geestelijk verzorgers – heeft ingespeeld op de noden van de samenleving.

BIJZONDERE EDITIE
‘In die zin is deze Pius Almanak een bijzondere editie’, aldus Irene Vriens, de voorzitter van het bestuur van de Pius Almanak die met Paul van Geest in gesprek zal gaan over zijn lezing en over de kansen voor de kerk in deze bewogen tijden. ‘Ik hoop dat deze lezing en de boeiende artikelen van deze coronaversie van de Pius Almanak de parochies en alle andere katholieke organisaties zicht zullen geven op de kansen, juist in een crisis en juist met de beperkingen die gelden’, aldus Irene Vriens.

ONLINE PRESENTATIE MIDDELS VIDEO VOOR KATHOLIEKE ACHTERBAN
De presentatie zal online geschieden. Middels een video van de lezing en van het gesprek van Paul van Geest met Irene Vriens die naar alle parochies digitaal gestuurd zal worden en daarnaast naar tal van katholieke organisaties. Zo bereikt het verhaal van Paul van Geest duizenden mensen in de katholieke achterban, op vrijdag 4 december vanaf 15.30 uur. De lezing van Paul van Geest is ook het openingsartikel van de Pius Almanak van 2021.

ABONNEMENT
De Pius Almanak kost in de losse verkoop € 82,- (geeft geen toegang tot de online database) en is te bestellen via adveniat.nl
Wie zich abonneert op Pius krijgt 20% korting op de almanak én toegang tot de online database.
Abonneren kan via: piusabonnement@adveniat.nl