print

Geloofsgesprek met Geloven NU

Welkom bij Geloven Nu
Geloven Nu is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift en hun levens- en geloofsvragen. Wilt u meer weten klik dan op de onderstaande onderwerpen.

Organisatie
De Stuurgroep Geloven Nu coördineert alles wat met Geloven Nu te maken heeft (met uitzondering van Geloven Nu voor tieners). De Stuurgroep is blij met elke nieuwe groep; mensen die een groep willen starten worden uitgenodigd dat te melden. Contactadres, ook voor verdere informatie: Harry van de Kamp: harkamp@planet.nl

Enquête 2009
In het voorjaar van 2009 is er een enquête gehouden onder de gebruikers van Geloven Nu.
Voor een samenvatting van de uitkomsten klik hier.

Geloven Nu voor tieners
In 2009 is een speciale versie van Geloven Nu verschenen gericht op tieners. In deze uitgave worden zes bijbelverhalen met behulp van spel- en werkvormen voor tieners begrijpelijk, hanteerbaar en toegankelijk gemaakt.
Bij deze uitgave horen werkbladen die u hier kunt downloaden.

Geloven Nu deel 5 - Muziekmeditatie
(deel 5 is niet meer leverbaar)
In de vierde en vijfde bijeenkomst van het vijfde deel van Geloven Nu (2006) wordt naast de beeldmeditatie, naar keuze een meditatie op muziek voorgesteld. Deze muziekmeditatie kan gedaan worden in combinatie met de beeldmeditatie of als vervanging ervan. Klik hier om deze muziekstukken te beluisteren en/of te downloaden.