GT

Geloven thuis

Hoe laat je je kind kennismaken met een liefdevolle God? Je bent ermee bezig door het voorlezen van verhalen, door gesprekjes over gevoelens, over de natuur, mens en dier, leven en dood. Door samen te lachen, elkaar te troosten, te bidden. Door samen feest te vieren, te gedenken. Als je erbij stilstaat, gebeurt geloofsopvoeding moeiteloos, met een beetje aandacht. Om ouders hierbij een steuntje in de rug te geven zijn er de Adveniat boeken en spellen. Er hoort ook een website bij die Geloven Thuis nog actueler maakt: elke vier a zes weken nieuwe ideen!