Geloven Nu 10

Acht uitgewerkte opstarters voor geloofsgesprek. In dit deel:- Bijbelverhalen naast het Credo: bijbelverhalen gekozen bij de geloofsbelijdenis. Speciaal hoofdstuk over frre Roger van Taiz.

LET OP! MOMENTEEL LANGERE LEVERTIJD OP DIT ARTIKEL. Alleen verzending binnen NL mogelijk en alleen verkrijgbaar via adveniat.nl


€ 15.50

In dit tiende deel heeft de redactie bijbelteksten gekozen aan de hand van de Geloofsbelijdenis. Dit levert een boeiende serie bijeenkomsten op over God, schepper en vader, Christus, lijden en dood, verrijzenis, oordeel en vergeving. In de achtste bijeenkomst staat frere Roger Schutz centraal.

Elke aflevering van Geloven Nu is onafhankelijk van andere te gebruiken.

De methode wordt gebruikt in tientallen groepen van katholieke en protestantse snit in heel Nederland en Vlaanderen. De methode biedt veel ruimte om vrijuit en aandachtig de eigen en andermans levensvisie te verkennen. Niet catechese maar geloofscommunicatie is het eerste doel.

De bijeenkomsten worden vooraf uitgeprobeerd door een klankbordgroep in Deventer, de plaats waar Geloven Nu ontstond.

TitelGeloven Nu 10
Subtiteljubileum!
ISBN9789491042096
AuteurHenk Bloem, Stijn Vanden Bossche, Lies Goossens, Ellie Keller, Kees van Luyn en Jos Oostrik
Aantal pagina's21 x 21 cm, ca. 60 blz
UitgeverAdveniat Geloofseducatie
Soort uitgaveGeniet, gebrocheerd
SamenvattingDe methode Geloven Nu bestaat meer dan tien jaar. Een redactie schrijft jaarlijks een bundel met acht uitgewerkte bijeenkomsten. Elk hoofdstuk bevat achtergrondinformatie, een bijbelgedeelte, gespreksvragen en een beeldmeditatie. Het achtste hoofdstuk zet een eigentijdse voorbeeldfiguur centraal.
Inhoudsopgave- Inleiding 1 - Familieverhoudingen (Ik geloof in God de almachtige vader), Romeinen 8,14-17 2 - U bouwt op de wateren uw hoge zalen (Schepper van hemel en aarde), Psalm 104 3 - Er is een kindeke (Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria), Lucas 1,26-38 4 - Een leven verloren (Die geleden heeft onder Pontius Pilatus), Marcus 8,27-35 5 - Wat is er gebeurd? ( De derde dag verrezen uit de doden) Lucas 24, 13-35 6 - De mens in het midden (vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden) Johannes 8,1-11 7 - Hoe ver gaat vergeven? ( Ik geloof in de vergiffenis van de zonden) Mattes 18,21-35 8 - Roger Schutz. Vertrouwen en goedheid van hart, Johannes 1,6-8.19-28