Geloven Nu 11

Dit jaar hebben de auteurs voor het thema Verrassende wendingen gekozen met als onderwerpen: de Kanitische vrouw, Amos, familie, Psalm 139, het proces tegen Jezus, de profeet Jeremia, de transfiguratie en de film over de zeven Franse monniken die in 1996 omkwamen in Algerije.

€ 15.50

De Stuurgroep Geloven Nu weet al meer dan elf jaar mensen in gesprek te brengen. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Verrassende wendingen’ met als onderwerpen: de Kaänitische vrouw, Amos, familie, Psalm 139, het proces tegen Jezus, de profeet Jeremia en de film Des hommes et des Dieux over de zeven Franse monniken die in 1996 omkwamen in Algerije.

Geloven Nu is niet te vangen in één woord. Het is geen methode of cursus - maar toch steek je er veel van op. Het is geen school - maar toch zijn er zo'n tweehonderd groepen met een inleider. En die groepen zijn geen 'praatgroepen' - maar toch wordt er gepraat. Bijbelverhalen staan centraal, maar het gaat over het heden. De bijeenkomsten zijn opgebouwd in een informatief gedeelte, een bijbelstuk, gespreksvragen en een beeldmeditatie.

Vele groepen kiezen ieder jaar weer voor een nieuw deel van Geloven Nu. De delen zijn los van elkaar te gebruiken. Meer informatie over Geloven Nu

Attentie: Helaas zijn uit deel 11 hoofdstuk 4 de vragen voor het groepsgesprek (blz 26) weggevallen. Onze welgemeende excuses hiervoor. De weggevallen tekst vindt u onder de knop 'Hoofdstuk 4, blz. 26'.

TitelGeloven Nu deel 11
SubtitelVerrassende wendingen
ISBN9789491042546
Formaat21
AuteurHenk Bloem, Marcel Elsenaar, Harry van de Kamp, Ellie Keller, Kees van Luyn en Jos Oosterik
Aantal pagina's60
UitgeverAdveniat Geloofseducatie
Soort uitgavegeniet gebrocheerd
InhoudsopgaveBijeenkomst 1 De aanhouder wint - Bijeenkomst 2 Zakkenvullers! - Bijeenkomst 3 Wie zijn mijn moeder en mijn broers? - Bijeenkomst 4 Meesterwerk - Bijeenkomst 5 Gegroet, koning! - Bijeenkomst 6 Als je spreekt namens God - Bijeenkomst 7 Piekervaring - Bijeenkomst 8 Over mensen en goden (Des Hommes et des Dieux)


Attentie: Helaas zijn in hoofdstuk 4 MEESTERWERK de vragen voor het groepsgesprek weggevallen.
Hieronder vindt u de bedoelde tekst.   
 
1.     Wat is jouw reactie op het lezen of bidden van deze psalm? Welk gevoel overheerst er bij jou?

2.    Welke opschrift vind je het meest toepasselijk?
a.     Dankgebed aan God
b.     Mystieke lofprijzing
c.     Meditatie
d.     Geloofsbelijdenis
e.     Smeekgebed om redding
f.      Pleidooi
 
3.     Welk gevoel over God krijg jij bij het lezen van deze psalm? Van controle of van vertrouwen? Van voorzienigheid of van voorzichtigheid?
 
4.     Welk beeld krijg je van de bidder van deze Psalm?

5.     Men heeft uit deze psalm – met name uit vers 16 – de predestinatieleer afgeleid. Dat is de leer dat God vanaf het begin het Raadsbesluit genomen heeft welke mensen uitverkoren (zalig) worden en welke verdoemd worden. Wat vind je van de opvatting dat wie je bent en wat er gebeurt al bij voorbaat vastligt?
 
6.      Hoe kijk jij tegen de laatste strofe aan (verzen 19–24)? Kun je je voorstellen, dat mensen bepaalde verzen willen weglaten?