Paus Franciscus

In dit interviewboek vertelt Paus Franciscus, Jorge Bergoglio, openhartig over zijn jeugd, zijn leven als jezuet en later kardinaal-aartsbisschop. Hij geeft zijn visie op actuele kerkelijke en sociale toestanden, maar geeft ook vrijuit antwoord op vragen naar zijn geloof, hobby's en dagelijks leven. Met foto's. Een persoonlijke kennismaking met de Argentijnse paus die mensen verbaast en enthousiasmeert.

€ 19.95

Een fraaie paperback met indringende gesprekken met de huidige paus Franciscus, de toenmalige kardinaal van Buenos Aires, die op 13 maart 2013 werd gekozen als opvolger van paus Benedictus XVI. Het boek bevat foto’s van zijn familie en van momenten uit zijn pastorale loopbaan.

In dit boek vertelt kardinaal Jorge Bergoglio hoe zijn familie vanuit Italië in Buenos Aires terechtkwam, waar hij geboren werd en opgroeide. Hij vertelt over zijn roeping tot het religieuze leven, zijn priesterschap, zijn ervaringen in de jezuïetenorde, in onderwijs en pastoraat en over zijn tijd als kardinaal-aartsbisschop van Buenos Aires. Hij doet indringende uitspraken over actuele maatschappelijke en kerkelijke kwesties. De toon van het boek is kenmerkend voor Bergoglio: hij antwoordt eenvoudig en uit het hart, en zijn antwoorden getuigen van spiritualiteit, bestuurservaring en mensenkennis. Hij schuwt lastige onderwerpen zoals de misbruikschandalen en de periode van de Argentijnse dictatuur niet.
Tip: Lees de persoonlijke geloofsbelijdenis die hij op een blaadje papier schreef aan de vooravond van zijn priesterroeping, en sindsdien bewaard heeft.

  • Met zwart-wit foto's
  • Wereldwijd verschenen in meer dan 20 talen en 100 landen

VERTALER Drs. Marc van der Post is katholiek theoloog, al jaren werkzaam als pastoraal werker in El Jaguël, een voorstad van Buenos Aires. Daarvoor werkte hij als pastoraat werker in Utrecht, Enschede en in Barranquilla (Argentinië). Hij schreef het boek ‘Schijnbaar onbeduidend. De verrassende kanten van het dagelijks leven in een arme volkswijk van Buenos Aires.’ 2010, Valkhof Pers.

TitelPaus Franciscus
SubtitelLeven en denken van Jorge Bergoglio
ISBN9789491042775
AuteurSergio Rubin en Francesca Ambrogetti
Vertaling uitArgentijns, Ediciones B - El Papa Francisco
UitgeverAdveniat voor Nederland en Halewijn voor Belgi
Soort uitgavepaperback
SamenvattingJournalisten Sergio Rubin en Francesca Ambrogetti raakten gefascineerd door de persoon van Jorge Bergoglio toen deze kardinaal-aartsbisschop van Buenos Aires was. Nadat was uitgelekt dat Jorge Bergoglio in het conclaaf van 2005 na Jozef Ratzinger de meeste stemmen kreeg, namen zij het initiatief voor een interview. Kardinaal Bergoglio reageerde terughoudend, met de hem kenmerkende bescheidenheid. Na jaren stemde hij toe en werd begonnen met een serie gesprekken die resulteerde in het boek 'El Jesuita', nu wereldwijd vertaald onder de titel 'Paus Franciscus'. Het is de enige geautoriseerde biografie. In dit boek maken we kennis met Jorge Bergoglio als eerstgeborene van een echtpaar van Italiaanse komaf, zijn ervaringen als scholier, student en laboratoriummedewerker. Hij vertelt over zijn bijna fatale ziekbed en het moment van zijn roeping. We volgen hem op zijn opmerkelijke maar ongeplande loopbaan in de jezuetenorde en diocesane kerk, van docent tot novicemeester, van rector tot provinciale overste, zijn benoeming tot bisschop en aartsbisschop van Buenos Aires - in 2005 kardinaal gecreerd door paus Johannes Paulus. Hij gaat in op vragen over het onderwijs, de werkloosheid, economische en sociale malaise in Argentini. Hij doet uitspraken over de invloed van geloof en kerk, over het bouwen aan een goede samenleving, het belang van ontmoeting tussen opponenten, persoonlijke integriteit, gelijke kansen voor de minsten. In het laatste gesprek legt hij getuigenis af van zijn hoop voor de toekomst. Hoofdstuk 12 richt de blik op de mens achter de kardinaal, zijn liefhebberijen en herinneringen. Het laatste hoofdstuk is een serie meditaties van Jorge Bergoglio over de Argentijnse samenleving aan de hand van het nationale gedicht 'Martn Fierro', waarin de rechtmatige plek van de 'gaucho', de eenvoudige boer, nu in de gedaante van de arme in de sloppenwijk, wordt geschetst. Voor deze uitgave zijn een nieuw voorwoord en een nieuwe nawoord geschreven. Het voorwoord van pater Johan Verschueren (provinciale overste van de Jezueten in Nederland en Belgi) geeft een inkijkje in de reacties van jezueten op het nieuws van de pausverkiezing van hun ordesbroeder Bergoglio. Het nawoord door journalist Bert Claerhout, laat de kardinalen Eijk en Danneels aan het woord, die Bergoglio van nabij kennen.
InhoudsopgaveCOLOFON VOORWOORD PROLOOG INLEIDING HOOFDSTUK 1 Oma Rosa en haar winterjas met vossenbont HOOFDSTUK 2 Het zou goed zijn als je ging werken HOOFDSTUK 3 Je volgt Jezus na HOOFDSTUK 4 De lente van het geloof HOOFDSTUK 5 Onderwijzen in een conflictsituatie HOOFDSTUK 6 Ik deed alsof ik Tarzan was HOOFDSTUK 7 De uitdaging van de ontmoeting met mensen HOOFDSTUK 8 Afbreuk doen aan de geloofsboodschap HOOFDSTUK 9 Licht- en schaduwzijde van het geweten HOOFDSTUK 10 Een land dat maar niet van de grond komt HOOFDSTUK 11 Bouwen aan een cultuur van ontmoeting HOOFDSTUK 12 Ik hou ook van de tango HOOFDSTUK 13 De moeizame weg naar een eensgezind vaderland HOOFDSTUK 14 De donkere nacht van Argentini HOOFDSTUK 15 Vertrouwen in de toekomst ANNEX Gedachten bij het gedicht Martn Fierro NASCHRIFT

Nederlands Dagblad 23 mei 2013: 'Biografie paus helpt geloof in praktijk te brengen'. 'Uit de eerste geautoriseerde biografie van paus Franciscus, die nu ook in het Nederlands is verschenen, rijst het beeld op van een bescheiden en bewogen mens, die naam maakte met zijn sobere levensstijl.'

Katholiek Nieuwsblad 17 mei 2013: 'Bergoglio méént het. Hij is volkomen door God gegrepen.'

Elsevier 25 mei 2013: 'Een stuk interessanter is de vertaling van het Spaanstalige boek dat afgelopen dinsdag in het aartsbisschoppelijk paleis in Utrecht werd gepresenteerd.' en 'De conversaties werpen geen spectaculair nieuw licht op de persoonlijkheid van de warm ontvangen paus, maar bieden wel enig inzicht in zijn denkbeelden, gevoelens en voorkeuren. Zij illustreren zeker zijn 'evangelische eenvoud', zoals de auteurs het in hun voorwoord noemen.'

Volzin 27 mei 2013: 'Paus Franciscus is veel meer pedagoog dan theoloog of moralist.'

De Stentor 23 mei 2013: 'De biografie geeft een goed inzicht in het leven en denken van Paus Franciscus, pater Jorge Mario Bergoglio, een typische representant van het traditionele, devotionele en sterk hiërarchisch georiënteerdde volkskatholicisme.'

NBD Biblion (Nederlandse Bibliotheek Dienst) aug 2013: 'Wie is de jezuïet Jorge Bergoglio (1936, onlangs verkozen tot paus Franciscus? Waar stond hij voor? Dit boek, dat onder de titel 'El Jesuita' (De jezuïet) eerder (2010) in Argenthinië verscheen, bevat indringende gesprekken met de toenmalige kardinaal van Buenos Aires, gelardeerd met foto's van zijn uit Noord-Italië afkomstige familie en van momenten uit zijn pastorale werk. Hij vertelt over zijn priesterroeping, zijn keuze voor de jezuïetenorde, zijn ervaringen in het onderwijs. Ook geeft hij zijn visie op actuele maatschappelijke en kerkelijke kwesties en schuwt lastige onderwerpen zoals de misbruikschandalen in de kerk niet. Een integraal hoofdstuk is gewijd aan 'vuile oorlog' in zijn geboorteland en aan zijn eigen positie daartegenover. Zijn visie op de bevrijdingstheologie is genuanceerder dan die van zijn voorgangers: 'Ja, wij doen aan politiek in de evangelische zin - het aanklagen van schending van mensenrechten, uitbuiting en uitsluiting -,maar niet partijgebonden. 'Zeer informatief'.'

devrijeboekhandel.nl : Aanbeveling voor deze titel van Bernard Zweers, priester-monnik:
"Het 'geheim' van de huidige paus Franciscus, zo blijkt ook weer uit dit boek, is dat hij volstrekt zichzelf is. Hij moet niets weten van clericalisme en hoedt zich voor theologische volzinnen met een hoog 'ronk'-gehalte. Kardinaal Bergoglio toont zich een pleitbezorger voor al het goede dat zijn kerk in petto heeft. Een gezonde man die een gelukkige jeugd heeft gehad en vanuit een diepe overtuiging tot een vreugdevolle gelovige is geworden. Want zo kwam Bergoglio al lezend bij mij 'binnen': een collega-gelovige die inspireert en naast je staat. Overigens zal dit boek ook voor rand- en buitenkerkelijken een verfrissende ervaring zijn."

Trouw 24 dec 2013: Belangrijkste citaat: 'Ik ben eerlijk van mening dat de kerk voor een fundamentele keuze staat, die niet gericht is op het schrappen van een aantal voorschriften, of het leven makkelijker maken. Wat wel moet gebeuren is dat de Kerk de straat op gaat om mensen te zoeken en hen bij naam te leren kennen.'

Bekijk het interview met Paul van Geest bij Pauw & Witteman hieronder:Bekijk het interview met Peter Dullaert bij RTV Oost hieronder

Bestel hier het ebook

U kunt het ebook met bovenstaande link veilig en snel via AKO.nl bestellenPF cover 3d klein

Paus Franciscus, Het eerste jaar | Revolutie van tederheid

In dit boek volgt Monic Slingerland de paus van maand tot maand in het eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fascinerend beeld van de woorden en daden waarmee Paus Franciscus de wereld vanaf dag n verbaasde. Een kritische en verrassende samenvatting door rasschrijfster Monic Slingerland (journaliste dagblad Trouw).

€ 19.95

3d pf2

Paus Franciscus, Het tweede jaar | Geest en tegenwind

Kroniek van het spannende tweede jaar van Paus Franciscus, met kernteksten en verbindend commentaar. Voor wie echt wil weten wat Paus Franciscus in 2014 deed: uitspraken, ontmoetingen, reizen, uitdagingen. Het vervolg op 'Paus Franciscus, Het eerste jaar'. Christian van der Heijden is Vaticaankenner en redacteur bij KRO-RKK. Met voorwoord van Prins Jaime de Bourbon de Parme

€ 19.95

DEF Paus Franciscus, het derde jaar LR

Paus Franciscus Het derde jaar | Ecologie van barmhartigheid

In zijn derde jaar reisde Paus Franciscus naar de Filipijnen, naar Napels, Latijns-Amerika en Afrika. Hij voerde hervormingen door en verklaarde voor het eerst een echtpaar zalig. Hij bleef oproepen tot barmhartigheid en publiceerde Laudato si'. Deze paus blijft mensen ontroeren en inspireren!

€ 19.95

Paus_Franciscus_4_HR

Paus Franciscus, Het vierde jaar | Verlangen naar eenheid

Het vierde deel uit de serie over het pontificaat van deze opzienbarende paus gaat over verlangen naar eenheid. De nieuwigheid is er inmiddels vanaf, de verbazing blijft. Wat heeft paus Franciscus afgelopen jaar toegevoegd aan kerk en wereld? Auteur Christian van der Heijden belicht per maand een opvallend thema en laat de paus ook zelf aan het woord.

€ 19.95