Omwille van het evangelie

Een selectie preken en overwegingen van Mgr. A. van Luyn uit zijn verkondigingswerk van 1994 tot 2014, het jaar waarin hij zijn vijftigjarig priesterjubileum en zijn zestigjarig jubileum als salesiaan van Don Bosco heeft gevierd, drie jaar nadat hij afscheid nam als bisschop van Rotterdam in 2011. Dit boek geeft de inspiratie die nodig is om vasthoudend en blij, met vreugde, jouw eigen weg te gaan, in leven en samenleven, in bidden en werken.

€ 20.00

Bij zijn wijding tot bisschop in 1994 koos monseigneur
Adrianus van Luyn s.d.b. als wapenspreuk
Collabora Evangelio,de aansporing van de
apostel Paulus aan Timoteüs:'Draag samen met
mij uw deel in de inspanning voor het Evangelie'
(2 Timoteüs 1, 8-9.Deze aansporing heeft monseigneur
Van Luyn vanaf zijn priesterwijding in
1964 uitdrukkelijk beschouwd als aan hemzelf
gericht. Zij gaf richting aan de invulling van zijn
leven en werken tot nu toe, in het bijzonder aan
de verkondigingstaak die hij bij de bisschopswijding
kreeg.

Omwille van het Evangelie is een selectie uit zijn verkondigingswerk van 2004 tot februari 2014. De bundel vormt een tweeluik met Samenwerken voor het Evangelie, die tien jaar geleden, in 2004, verscheen en teruggaat tot 1994, het jaar van zijn bisschopswijding.Samen omsluiten de twee bundels een periode van twintig jaar, van 1994 tot 2014, het jaar waarin hij zijn vijftigjarig priesterjubileum en zijn zestigjarig jubileum als salesiaan van Don Bosco heeft gevierd, drie jaar nadat hij afscheid nam als bisschop van Rotterdam in 2011.

De oproep zich in te zetten 'omwille van het Evangelie' vindt zijn oorsprong in
Gods zelfgave in Jezus Christus en de uitnodiging die daarin besloten ligt aan ieder van ons persoonlijk om in godsgeloof en godsvertrouwen te leven en te werken,voor elkaar als medemens en voor de wereld die ons is toevertrouwd. Deze roeping grijpt diep in in je leven en gaat ver. Dat laat Omwille van het Evangelie zien, in rechtstreekse bewoordingen en aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven, en van voorbeeldige gelovigen die onder ons hebben geleefd, zoals de heilige Elisabeth van Thüringen, Edith Stein, de martelaren van Gorcum, de heilige Laurentius, Titus Brandsma. De weg van de navolging zoals zij die zijn gegaan, is absoluut niet vrijblijvend, integendeel: zeer ingrijpend in je levensoriëntatie en voor de keuzes die je maakt. Meer dan eens heeft die weg het karakter van het bieden van tegenbeweging, juist ook tegen maatschappelijke ontwikkelingen, in Nederland, in Europa, wereldwijd. Omwille van het Evangelie geeft de inspiratie die
nodig is om vasthoudend en blij, met vreugde, jouw eigen weg te gaan, in leven en samenleven, in bidden en werken.

TitelOmwille van het evangelie
SubtitelPreken en overwegingen
ISBN9789492093097
AuteurMgr. A. van Luyn
RedactieMarjet de Jong
UitgeverAdveniat
Soort uitgavePaperback

Katholiek.nl: 'Zie hier, een prekenbundel van een nuchtere in Groningen geboren bisschop die in de geest van Don Bosco de Randstad wilde bezielen met een ‘evangelische tegenbeweging’, gericht op de naaste, omwille van de blijde boodschap.'