Avinoe, Onze Vader

Marcel Poorthuis biedt verrassende informatie over de rijke inhoud van het Onze Vader, het gebed van Jezus. Het Onze Vader was geen totaal nieuwe creatie in zijn tijd, het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje 'Avinoe'. Het is de overtuiging van de auteurs dat meer kennis van het jodendom christenen kan helpen om hun christen-zijn levensechter te beleven. Uitgave in samenwerking met de stichting PaRDeS.

€ 15.95

Marcel Poorthuis biedt verrassende informatie over  de rijke inhoud van het gebed van Jezus
Wie gewend is het Onze Vader – soms gedachteloos – te bidden, zal door dit boekje verrast worden. Het Onze Vader was geen totaal nieuwe creatie in zijn tijd; het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje ‘Avinoe’ - Over de joodse achtergronden van het Onze Vader.

Marcel Poorthuis, theoloog en kenner van het jodendom, begint bij een uitleg van joodse gebedscultuur, waarin de stilte de basis vormt voor het woord. Ook bespreekt hij verschillende gebedsgenres voor de gemeenschap en het individu, en het belang van discipline naast spontaneïteit. Na een zorgvuldige uiteenzetting van de bronnen in Matteüs, Lucas en de Didachè door wijlen prof. Theo de Kruijf, behandelt Poorthuis aan de hand van rabbijnse verhalen en bijbelcitaten alle beden van het Onze Vader.

In een slothoofdstuk geeft hij zijn visie op de nieuwe tekst die eind 2016 wordt ingevoerd: een verbetering volgens Poorthuis, die ons dichter bij het gebed van Jezus brengt zoals het oorspronkelijk is bedoeld.


• Doorweven met rabbijnse verhalen en citaten.

• Geheel herwerkte vernieuwde versie van het populaire boekje uit de jaren tachtig.

• Belangrijke bron voor wie – ook met een groep – dieper op het Onze Vader in wil gaan.

Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf In samenwerking met Pardes/Folkertsmastichting
Paperback  |  160 pagina’s  |  ISBN 978 94 9209 332 5

TitelAvinoe, Onze Vader
ISBN9789492093325
AuteurMarcel Poorthuis en Theo de Kruijf
Aantal pagina's160
UitgeverAdveniat i.s.m. PaRDeS
Soort uitgavepaperback
InhoudsopgaveHOOFDSTUK I OVER HET JOODSE BIDDEN HOOFDSTUK II ENKELE JOODSE GEBEDEN: TEKST EN COMMENTAAR HOOFDSTUK III DE OVERLEVERING VAN HET ONZE VADER HOOFDSTUK IV VERGELIJKING VAN DE OVERGELEVERDE TEKSTEN HOOFDSTUK V DE THEMAS VAN HET ONZE VADER HOOFDSTUK VI DE TEKSTEN EN DE RK VERTALING 2016

Bekijk hier de gespreksvragen