Het begon met licht (heruitgave 2018)

Bijbelverhalen voor groot en klein! Dit boek neemt je mee in de geschiedenis van de vriendschap tussen God en de mensen. Het is een groot avontuur met een visioen: een wereld vol licht en vrede. De versjes brengen de verhalen op een verrassende manier nog dichterbij. Geschikt voor voorlezen, zelf lezen en vooral samen lezen!

€ 25.20

Bijbelverhalen voor groot en klein! Dit boek neemt je mee in de geschiedenis van de vriendschap tussen God en de mensen. Het is een groot avontuur met een visioen: een wereld vol licht en vrede. De versjes brengen de verhalen op een verrassende manier nog dichterbij. Geschikt voor voorlezen, zelf lezen en vooral samen lezen!

recensies van lezers:

mooi boek

Een prachtig boek. Ik ben helemaal niet bijbels, maar dit boek stond al zo lang op mijn verlanglijstje en ik kon het niet laten. Prachtige illustraties, niet al te lange verhalen, afgewisseld met gedichten.
Voor jezelf of dit met (klein)-kinderen te lezen of voor te lezen.

Degelijke kinderbijbel

Eindelijk nog eens een kinderbijbel waarin je de bijbel herkent. Naast de bijbelverhalen zijn er ook boeiende poëtische teksten die kinderen doen nadenken.

recensies media:

NBD Biblion
Ad de Laat

Zo'n 25 Bijbelverhalen uit het Oude Testament en 25 uit het Nieuwe Testament, van het scheppingsverhaal tot de Openbaring. De schrijfster heeft een eigen selectie gemaakt uit de Bijbel van bekende en minder bekende verhalen. Na elk verhaal wordt de vindplaats in de Bijbel aangegeven. Stevig vierkant boek met sfeervolle kleurrijke illustraties, zowel paginagroot als in een kleiner formaat. Op de schilderingen staan veel ingekleurde, zwart omrande, enigszins gestileerde figuren. De tekst staat in korte eenvoudige zinnen in begrijpelijke woorden en met dialogen, zodat jonge kinderen de vaak compact vertelde verhalen kunnen begrijpen en zelf lezen als ze een jaar of acht zijn. Na veel verhalen volgen zelfgeschreven gedichten die erg aanspreken, het verhaal eigentijds maken en emoties oproepen. Een waardevolle aanvulling. Achter in het boek zijn tien vragen opgenomen over de Bijbel en een overzicht van de gebruikte Bijbelverhalen. Een prachtig verzorgde uitgave om kinderen vanaf ca. 6 jaar uit voor te lezen. Zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

TitelHet begon met Licht
SubtitelBijbelverhalen voor groot en klein
ISBN9789492093561
AuteurGerrie Huiberts met illustraties van Anne Westerduin
Aantal pagina's191
UitgeverAdveniat
Uitgave/Drukheruitgave 2018
Soort uitgaveGebonden full colour
SamenvattingBijbelverhalen naverteld in een blije, lichte stijl, dicht bij het leven, door schrijfster en theologe Gerrie Huiberts, met indringende illustraties van Anne Westerduin uit Brussel
InhoudsopgaveHet Oude Testament De schepping ............................................................ 7 Het begon met licht Adam en Eva ............................................................. 11 Mens van aarde en adem Kaïn en Abel .............................................................. 15 Waar is je broer? Noach en de ark .................................................... 19 Toen God het over wilde doen De toren van Babel .............................................. 23 Stad in de war Abraham en Sara .................................................. 27 Naar je eigen plek De tweeling Jakob en Esau ............................ 31 Wie krijgt vaders zegen? Rachel en Lea ........................................................... 33 Jakob wil trouwen met Rachel Jozef en zijn broers .............................................. 37 De dromen van Jozef Jozef in Egypte ........................................................ 41 De dromen komen uit Mozes in het mandje ......................................... 45 Bij wie hoor ik? De uittocht uit Egypte ...................................... 49 Laat ons gaan De tien geboden ................................................... 53 Woorden om gelukkig en vrij te leven De dochters van Selofchat ............................ 57 Vrouwen erven grond Het verhaal van Gideon ................................... 61 Als je geen leven hebt Ruth en Noömi ....................................................... 65 Ik blijf bij jou God kiest een koning ........................................ 69 Niet die stoere David en Goliat ...................................................... 72 Wie zal er winnen? David en Salomo .................................................. 75 Een huis voor God Jesaja ............................................................................... 77 De droom van een profeet Het verhaal van Job ............................................. 79 Als er akelige dingen gebeuren Psalm 1 ......................................................................... 83 Sta stevig als een boom Psalm 23 ...................................................................... 85 God is mijn herder De profeet Jona ...................................................... 87 Jona heeft geen zin Hooglied ..................................................................... 91 Ik verlang zo naar jou Inhoud Kinderbijbel Het Nieuwe Testament Maria en Elisabet ................................................... 93 Een nieuw begin van vrede Jezus wordt geboren ......................................... 97 Een droom van een kind De wijzen uit het oosten .............................. 101 Het licht achterna Toen Jezus twaalf jaar was .......................... 105 Nog een andere vader De doop van Jezus ............................................ 107 Johannes doopt met water Jezus in de woestijn .......................................... 111 Weten wat je roeping is Bruiloft in Kana .................................................... 115 Toen de wijn op was De genezing van de lamme ...................... 119 Vrienden die je dragen Vijf broden en twee vissen .......................... 123 Eten voor duizenden mensen De genezing van de blinde ........................ 127 De man die niet kon zien Jezus zegent de kinderen ............................ 129 Een kind mag in het midden De dochter van Jaïrus ..................................... 133 Jezus en het doodzieke meisje De barmhartige Samaritaan ..................... 137 Wie is je naaste? Het mosterdzaadje ........................................... 141 Zo groeit het rijk van God Het verhaal van Zacheüs ............................. 145 Ik kom bij jou eten De dwaze en de wijze meisjes ................. 149 Waar blijft de bruidegom? De vrouw die Jezus’ hoofd zalfde ......... 151 Vertel het door De intocht in Jeruzalem ................................ 153 Op een doodgewoon ezeltje Jezus wordt doodgemaakt ........................ 157 De mens die het volhield Jezus is opgestaan ............................................. 161 Paasmorgen in de tuin De Emmaüsgangers ........................................ 163 Samen eten en dan weer verder Jezus verschijnt .................................................... 167 Ontmoeting aan het meer Hemelvaart ............................................................. 171 Jezus neemt afscheid Het verhaal van Pinksteren ........................ 175 Een geluid uit de hemel Paulus schrijft ........................................................ 177 Brief aan de Romeinen .................................... 178 Samen één lijf Brief aan de Korintiërs ..................................... 180 Het geheim van de liefde De openbaring van Johannes .................. 182 Johannes blijft dromen Tien vragen over de bijbel .......................... 186 Overzicht van bijbelverhalen ................... 188
Cover-Test

Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen

Het leven zit vol wonderen. Soms wil je daar samen bij stilstaan. In dit boek vind je gedichten bij allerlei momenten in het kinderleven. Ze gaan over de natuur en de seizoenen, over gevoelens en feesten, over God en de mensen. Ze komen tot leven als je ze leest. Een fijn communiecadeau, ook handig voor de ouder of leerkracht die een leuke tekst zoekt bij een thema.

€ 17.50

Gedoopt! 2017 cover

Gedoopt! - Doopalbum

Een lief en mooi katholiek doopalbum met invulmogelijkheden en handige weetjes over het geloof en de doop en het mooiste invul-album voor foto’s, kaarten en teksten. Met gebedjes en waardevolle woorden.

€ 15.95

13220_Geloven OS lowres

Geloven, wat is dat eigenlijk?

Dit boek denkt mee over grote vragen van onderzoekende kinderen: over aarde en mens, over God, goed en kwaad. Het geeft open informatie vanuit een gelovige invalshoek. De onderwerpen: 1 Hoe is de wereld ontstaan? 2 Waarom bestaat de mens? 3 Wat is geloven? 4 Wie is God? 5 Waarom heeft niet iedereen hetzelfde geloof? 6 Waarom bidden we? 7 Bestaat de duivel? 8 Wat komt er na de dood? Met grappige en mooie illustraties.

€ 14.95