Een brug bouwen

'Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid' De bekende Amerikaanse jezuet James Martin SJ plaatste op de dag na de schietpartij in Orlando een video op Facebook waarin hij opriep om "niet alleen de inwoners van Orlando maar ook hun lhbt-broers en -zussen" bij te staan. James Martin is Consultor van het Vaticaanse Secretariaat voor de Communicatie, gastredacteur van The New York Times, auteur van boeken als The Jesuit Guide to (Almost) Everything and Jesus, en treedt geregeld op in de grote nieuwsshows.

€ 18.50

'Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid' luidt de ondertitel van dit essay van de bekende Amerikaanse jezuïet James Martin SJ. Op de dag na de schietpartij in Orlando plaatste James Martin een video op Facebook waarin hij opriep tot solidariteit met onze lhbt-broers en -zussen. "De grootste massa-schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis vond plaats in een homoclub, en de lhbt-gemeenschap is zwaar getroffen," begon hij. Vervolgens smeekte hij zijn mede-katholieken - en mensen overal - om "niet alleen de inwoners van Orlando maar ook hun lhbt-broers en -zussen" bij te staan. Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteuning en een herinnering aan Jezus' boodschap. Martin helpt kerkleden om wederzijds te werken aan respect, begrip en fijngevoeligheid. Van beide kanten, want 'de brug heeft tweerichtingsverkeer'. Een pastoraal belangrijk boekje. Martin is gastredacteur van The New York Times en bestseller auteur van The Jesuit Guide to (Almost) Everything and Jesus.

TitelEen brug bouwen
SubtitelHoe de katholieke kerk en de LHBT-gemeensacha kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid
ISBN9789492093691
AuteurJames Martin sj
Vertaling doorMaria ter Steeg-van Wayenburg
Vertaling uitAmerika
Aantal pagina's176 blz.
UitgeverAdveniat
Soort uitgavegebonden met stofomslag
SamenvattingEen pleidooi voor het bouwen aan communicatie tussen de katholieke kerk en haar lhbt leden die zich te vaak afgewezen voelen in een kerk die ook hn kerk is. Hij pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug. James Martin baseert zijn essay op de drie waarden die door de Catechismus van de Katholieke Kerk worden voorgehouden: respect, begrip en fijngevoeligheid. Ook voegt hij tien bijbelse passages toe, voorzien van meditatie en vragen, bruikbaar in pastorale situaties en voor zelfreflectie. MET AANBEVELINGEN door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, Johan Verschueren SJ, provinciaal van de Jezueten in Nederland en Vlaanderen, kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Vaticaans Dicasterie voor de Leken, Familie en het Leven; kardinaal Joseph Tobin, aartsbisschop van Newark. Vertaald door Maria ter Steeg-van Wayenburg, i.s.m. Eric Holterhues.

bericht van de auteur:
Dear friends: I'm very happy to announce the publication of the first translation of "Building a Bridge," my book about how the Catholic Church can better minister to LGBT Catholics. In Dutch. (French, Italian and German to follow soon.)

Jos Moons sj:

De allereerste vertaling van Fr. James Martin, SJ's boek over LHTB medemensen en de RKK is ... de Nederlandse. Met dank aan Maria ter Steeg voor de vertaling, Adveniat voor publicatie, en Eric Holterhues voor van alles en nog wat.

Zelf evalueert Martin het 'controversiële' karakter van zijn missie als volgt: "Ik geniet de uitdrukkelijke steun van mijn overste en van enkele bisschoppen. Bovendien voel ik me door mijn persoonlijke gebed bevestigd in wat ik doe." Prachtig - dan ben ik een trotse jezuïet. Lees op https://www.kerknet.be/…/al-te-vaak-menen-we-dat-humor-en-h….

Overigens merkte Jan Peeters SJ eerder op: Is het typisch voor de Verenigde Staten dat een zo voorzichtig en pastoraal geschreven boekje zoveel commotie kan veroorzaken? Hoe zou het bij ons vallen…, voegde hij er aan toe. We zullen het snel weten... (in een column voor Ignis Webmagazine.)

 

Op-de-laatste-rij

Op de laatste rij. De Kerk, de vrouwen, de synode

Een van de vrouwen die de bisschoppensynode over het gezin in oktober 2015 mochten bijwonen, was Lucetta Scaraffia. Letterlijk vanaf de laatste rij van de grote aula kon zij discussiepunten en problemen onder de aandacht brengen. Alleen vrouwen kunnen volgens haar de verstarde kerkelijke structuren weer een kloppend hart schenken. Zonder hen, schrijft Scaraffia, heeft de Kerk geen toekomst, want het zijn de vrouwen die haar op de been houden. En, voegt ze eraan toe, die zijn niet langer bereid te dienen zonder dat er naar hen geluisterd wordt.

€ 19.50